Piikkiön Rotaryklubi

Piikkiön Rotaryklubi

Piikkiön Rotaryklubi perustettiin vuonna 1983. Perustajäseniä oli 20, joista vielä 2019 oli toiminnassa mukana kahdeksan veljeä. Klubin jäsenmäärä on kuluneiden vuosien aikana kasvanut kaksinkertaisesti.

Rotaryklubin alkuvuosina veljet edustivat tarkemmin eri ammattiryhmiä kuin nykyään. Jokaiselle ammatille oli tarkka luokite, jota valittiin edustamaan alan asiantuntija. Klubin jäsenillä oli velvoite läsnäoloon ja poissaolo kokouksista paikattiin käymällä naapuriklubeissa kyseisen viikon aikana. Aiemmin joutui jopa maksamaan poissaolomaksun.

Työelämä on muuttunut ja kilpailu vapaa-ajasta on kiristynyt. Sosiaalisia suhteita luodaan työelämässä ja erilaisissa harrastuksissa. Verkostoitumesta on tullut suoranainen trendi. Rotariudelle ja aktiivisen ihmisen vapaa-ajalle on tullut vaihtoehtoja ja kilpailijoita, joten luonnollisesti rotarius on muuttunut ja kehittynyt ajan kuluessa. Jäsenet voivatkin nykyään joustavasti käydä klubikokouksissa, kun se itselle sopii. Rotareilla on myös oikeus käydä maailmanlaajuisesti minkä tahansa klubin kokouksessa, esimerkiksi ulkomaanmatkan yhteydessä.

Nykyään Piikkiön Rotaryklubi on hyvähenkisten miesten hyväntekeväisyysjärjestö, oppimisympäristö ja veljeskaarti.

Piikkiön Rotaryclub